Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

HG groene aanslagreiniger 1L

Merk HG Productcode: 99452 Verpakkingsgrootte: Stuk

Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Verwijdert algengroei van terrassen, daken, etc.
• 1 liter aanslagreiniger is voldoende voor 20 liter water

Technische specificaties
EAN 8711577000998
part.attr.names.7 H315- Veroorzaakt huidirritatie. H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. H400- Zeer giftig voor in het water levende organismen. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming d r a g e n .P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Toelatingsnummer: 9374 N. Werkzame stof en gehalte: N,N-didecyldimethylammo-niumchloride: 50 g/l. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Merk HG
Fabrikant ID 181100100
Breedte (mm) 83
Hoogte (mm) 261
Gewicht (g) 1000
Volume (L) 1
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk