PVC Hemelwaterafvoer

PVC buis, bocht en verloopstuk
Tabel Lijst

PVC HWA bocht 90º
Verjongd spie-eind
PVC HWA bocht 90º Martens
Product Eenheid Prijs Aantal
Code
Product
Eenheid
Prijs
€ 1,15
€ 0,95 ex.
Aantal
Code
Product
Eenheid
Prijs
€ 1,50
€ 1,24 ex.
Aantal
PVC HWA bocht 45º
Verjongd spie-eind
PVC HWA bocht 45º Martens
Product Eenheid Prijs Aantal
Code
Product
Eenheid
Prijs
€ 0,95
€ 0,79 ex.
Aantal
Code
Product
Eenheid
Prijs
€ 1,40
€ 1,16 ex.
Aantal
PVC HWA T-stuk 90º
Verjongd spie-eind
PVC HWA T-stuk 90º Martens
Product Eenheid Prijs Aantal
Code
Product
Eenheid
Prijs
€ 2,15
€ 1,78 ex.
Aantal
Code
Product
Eenheid
Prijs
€ 2,45
€ 2,02 ex.
Aantal
PVC HWA T-Stuk 45º
Verjongd spie-eind
PVC HWA T-Stuk 45º Martens
Product Eenheid Prijs Aantal
Code
Product
Eenheid
Prijs
€ 2,00
€ 1,65 ex.
Aantal
Code
Product
Eenheid
Prijs
€ 2,45
€ 2,02 ex.
Aantal
PVC HWA mof
Verjongd spie-eind
PVC HWA mof Martens
Product Eenheid Prijs Aantal
Code
Product
Eenheid
Prijs
€ 0,80
€ 0,66 ex.
Aantal
Code
Product
Eenheid
Prijs
€ 0,85
€ 0,70 ex.
Aantal
Product Eenheid Prijs Aantal
Code
Product
Eenheid
Prijs
€ 2,74
€ 2,26 ex.
Aantal
Boldraadrooster
Gegalvaniseerd
Boldraadrooster Martens
Product Eenheid Prijs Aantal
Code
Product
Eenheid
Prijs
€ 7,49
€ 6,19 ex.
Aantal
Code
Product
Eenheid
Prijs
€ 7,82
€ 6,46 ex.
Aantal
Product Eenheid Prijs Aantal
Code
Product
Eenheid
Prijs
€ 0,54
€ 0,45 ex.
Aantal
Code
Product
Eenheid
Prijs
€ 0,63
€ 0,52 ex.
Aantal
Muurpen
Model B, gegalvaniseerd
Muurpen Martens
Product Eenheid Prijs Aantal
Code
Product
Eenheid
Prijs
€ 0,91
€ 0,75 ex.
Aantal
Product Eenheid Prijs Aantal
Code
Product
Eenheid
Prijs
€ 0,92
€ 0,76 ex.
Aantal