Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

Bleko verfborstelontharder ECO 500ml

Merk Bleko Productcode: 10214 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 5,75 Excl. btw € 4,75 Prijs per eenheid € 11,50/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Toepassing: laat verfborstels 24 tot 72 uur in de verfborstelontharder staan
• Nadien kwasten uitspoelen met kwastreiniger

Technische specificaties
EAN 8711418060969
part.attr.names.7 H302-Schadelijk bij inslikken. H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken. P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten het bereik van kinderen houden. P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P330-De mond spoelen. P501-Inhoud/ verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften. EUH208-Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Merk Bleko
Fabrikant ID 1010350850050-BCE
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk