Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

Kneedbaar metaal 56g

Merk Womi Productcode: 75006 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 11,07 Excl. btw € 9,15 Prijs per eenheid € 197,68/kg
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Kneedbare 2-komponenten pasta voor het snel en efficiënt herstellen van stalen voorwerpen en voor lichte montages

Technische specificaties
EAN 8711293390557
part.attr.names.7 H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P333+P313- Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar… EUH205- Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Merk Womi
Fabrikant ID 5535011
Gewicht (g) 70
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk