Categorieën

    Klantendienst

COVID-19 UPDATE: Onze webshop is 24/7 open. Houd wel rekening met extreme drukte bij onze klantendienst. Klik hier voor meer informatie.

Rectavit Rectan 750g

Merk Rectavit Productcode: 14596 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 16,44 Excl. btw € 13,59 Prijs per eenheid € 21,92/kg
Geselecteerd
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Actie: tot en met 28 augustus gratis Stanley rolbandmeter 5m (code 70412) TWV €5.95

Productomschrijving

Waterbestendige houtlijm op basis van polyurethaan. uiterst geschikt voor het watervast en supersterk verlijmen van houtconstructies en houtverbindingen. geschikt voor de meeste houtsoorten, ook tropisch en vochtig hout. voldoet aan D4 norm.

Volledige omschrijving

specifiek voor alle verlijmingen, binnen die blootgesteld zijn aan een hoge vochtigheidsgraad, buiten die direct blootgesteld zijn aan alle weersinvloeden, voor constructies van deuren en ramen die moeten voldoen aan de classificatie d4 volgens en204 voor houtconstructies.voor het watervast verlijmen van twee poreuze materialen of één poreus en één niet-poreus materiaal zoals hout en houtconstructies, steen, natuursteen, marmer, graniet, beton, cellenbeton, polystyreen en polyurethaan plaatmateriaal, glaswol, rotswol, kunststofpanelen, metalen.

Technische specificaties
EAN 5412926035878
part.attr.names.7 H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H332 Schadelijk bij inademing. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P284 Adembescherming dragen. P260 Damp niet inademen. P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschrifte
Merk Rectavit
Fabrikant ID 114123
Beoordelingen
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 0.76ms
  • REVIEWS, PRODUCT

Misschien vindt u dit ook leuk