Categorieën

    Klantendienst

Rustyco Reactor 300ml

Merk Rustyco Productcode: 56974 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 20,44 Excl. btw € 16,89 Prijs per eenheid € 68,13/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Booster voor kruipolie
• Moet over de kruipolie aangebracht worden, zodat de roest openbreekt en oplost. Hierdoor kan de kruipolie dieper doordringen tot de schroefdraad
• Werkzaam met alle soorten en merken kruipolie

Technische specificaties
EAN 8718144601411
part.attr.names.7 H229- Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H302- Schadelijk bij inslikken. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P251- Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410+P412- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P210- Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. P261- Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P270- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P333+P313- Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P362+P364- Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt.
Merk Rustyco
Fabrikant ID 1411
Breedte (mm) 64
Hoogte (mm) 200
Veiligheidsinformatieblad Klik hier
Gewicht (g) 370
Beoordelingen
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 1.06ms
  • REVIEWS, PRODUCT

Misschien vindt u dit ook leuk