Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

Sonax wash & shine super concentraat 1L

Merk Sonax Productcode: 45892 Verpakkingsgrootte: Stuk

Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Geconcentreerd
• Werkt snel en grondig tegen vuil
• Fosfaatvrij

Technische specificaties
EAN 4064700314351
part.attr.names.7 H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P333+P313- Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501- De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.
Merk Sonax
Fabrikant ID 314300-570
Breedte (mm) 100
Hoogte (mm) 270
Gewicht (g) 1068
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk