Categorieën

  Topmerken

 1. brand-img-milwaukee.png
 2. Makita Logo1
 3. Bosch Brand Block
 4. Stanley3
 5. Rectavit Logo
 6. Brand Img Henco
 7. Gardena Logo1
 8. Niko1
 9. Helia Logo1
 10. Trimetal
 11. Zinsser
 12. Klantendienst

Tencopracht carbobruin 1L

Merk Tenco Productcode: 95723 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 12,49 Excl. btw € 10,32 Prijs per eenheid € 12,49/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Dekt goed
• Sneldrogend en waterafstotend

Technische specificaties
EAN 8712701186106
part.attr.names.7 H226-Ontvlambare vloeistof en damp. H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P210-Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501-Inhoud/ verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften. EUH208-Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Merk Tenco
Fabrikant ID 6098603
Kleur carbobruin
Gewicht (g) 1025
Volume (L) 1
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk