Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

Turtle Wax Hybrid Snow Foam Autoshampoo 2,5L

Merk Turtle Wax Productcode: 15715 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 19,86 Excl. btw € 16,41 Prijs per eenheid € 7,94/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Verwijdert vuil, aanslag en olie
• Ook voor boten, caravans, motors en vrachtwagens
• Hoog schuimend vermogen
• Krassen worden geminimaliseerd

Technische specificaties
EAN 5010322531613
part.attr.names.7 H315- Veroorzaakt huidirritatie. H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P273- Voorkom lozing in het milieu. P280- Beschermende handschoenen/beschermende Kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310- Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P332+P313- Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar… EUH208- Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Merk Turtle Wax
Fabrikant ID 1830933
Lengte (mm) 104
Breedte (mm) 146
Hoogte (mm) 218
Gewicht (g) 2525
Garantie (jaar) 2
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk