Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

Uitlaat reparatiepasta 200g

Merk Holts Productcode: 33732 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 8,56 Excl. btw € 7,07 Prijs per eenheid € 42,80/kg
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Voor een gasdicht verwerking

Technische specificaties
EAN 5010218511972
part.attr.names.7 H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P264- Na het werken met dit product verontreinigde huid grondig wassen. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501- Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale regelgeving. P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P321- Specifieke behandeling vereist (zie medisch advies op dit etiket). P332+P313- Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362+P364- Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Merk Holts
Fabrikant ID 1831809
Gewicht (g) 200
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk