Categorieën

    Klantendienst

WD-40 boor -en snijolie smart straw 400ml

Merk WD-40 Productcode: 20480 Verpakkingsgrootte: Stuk

Productomschrijving

• Vermindert oververhitting om zo de levensduur van het gereedschap voor snijden en boren te maximaliseren
• Werkt onder extreme druk, hecht zich goed, geschikt voor alle metalen en heeft bovendien een handige Smart Straw
• Verbetert de afwerking van de zaagsnede
• Voorkomt putvorming en metaalvangsten en beschermt tegen corrosievorming

Technische specificaties
EAN 5032227491090
part.attr.names.7 H222- Zeer licht ontvlambare aerosol. H229-Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315-Veroorzaakt huidirritatie. H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten bereik van kinderen houden. P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P210-Verwijderd houden van warmte, warme oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211-Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251-Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P260-Damp of spuitnevel niet inademen. P263-Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P273-Voorkom lozing in het milieu, P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P410+P412-Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. P501-Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie. EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Mogelijke vorming van ontplofbare damp- luchtmengels bij ontoereikende ventilatie. Alkanen, C14-17, chloor
Merk WD-40
Fabrikant ID 49109
Veiligheidsinformatieblad Klik hier
Gewicht (g) 449
Beoordelingen
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 0.86ms
  • REVIEWS, PRODUCT

Misschien vindt u dit ook leuk