Categorieën

    Klantendienst

WD-40 Specialist siliconenspray 400ml

Merk WD-40 Productcode: 89943 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 12,58 Excl. btw € 10,40 Prijs per eenheid € 31,45/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Waterdicht, sneldrogende siliconen smeermiddel speciaal voor prestaties onder hoge druk
• Elimineert het plakken en binden en voorkomt roest en corrosie
• Bedrijfstemperatuur -35°C tot +200°C
• Geschikt voor gebruik op metaal
• Inclusief Smart Straw functie

Technische specificaties
EAN 5032227313774
part.attr.names.7 H222- Zeer licht ontvlambare aerosol. H229-Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315-Veroorzaakt huidirritatie. H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten bereik van kinderen houden. P210-Verwijderd houden van warmte, warme oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211-Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251-Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261-Inademing van gas of spuitnevel vermijden. P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. P405-Achter slot bewaren. P410+P412-Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. P501-Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie. EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208-Bevat Benzeensulfonzuur, di-C10-14-alkylderivaten, calciumzouten. Kan een allergische reacie veroorzaken. Mogelijke vorming van ontplofbare damp- luchtmengels bij ontoereikende ventilatie. Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cycoalkanen, <2% aromaten. Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde licht fractie. Witte minerale olie (aardolie)
Merk WD-40
Fabrikant ID 31389
Veiligheidsinformatieblad Klik hier
Gewicht (g) 375
Volume (L) 0.4
Beoordelingen
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 15.93ms
  • REVIEWS, PRODUCT

Misschien vindt u dit ook leuk