Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

Zep 10 minuten haar verwijderaar 1L

Merk ZEP Productcode: 69137 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 9,95 Excl. btw € 8,22
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Hardnekkige verstoppingen binnen 10 minuten opgelost
• Lost haarklompen op in gootstenen, baden en douchegoten
• Veilig voor leidingen en septische systemen
• Vermijd contact met kranen, pluggen, sierlijsten en werkbladen, bij contact onmiddellijk spoelen om schade te voorkomen
• Niet gebruiken met een ontstopper, in toiletten of bij afvalverwijdering
• Plaats de fles niet op kleding, tapijt, stoffering of enig ander oppervlak dat kan verkleuren of beschadigen

Technische specificaties
EAN 8717342045393
part.attr.names.7 P102 Buiten het bereik van kinderen houden.P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Nietroken.P241 Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-]apparatuur gebruiken.P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid metwater afspoelen [of afdouchen].
part.attr.names.7 P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P405 Achter slot bewaren.P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationaleH225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.H315 Veroorzaakt huidirritatie.H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Merk ZEP
Fabrikant ID 0001ZEPCOM15
Lengte (mm) 80
Breedte (mm) 80
Hoogte (mm) 270
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk