Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

Zep super ontkalker 1L

Merk ZEP Productcode: 77613 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 8,95 Excl. btw € 7,40
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

NULL

Technische specificaties
EAN 8717342045539
part.attr.names.7 P102 Buiten het bereik van kinderen houden.P264 Na het werken met dit product grondig wassen.P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming.P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
part.attr.names.7 P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. EUH206 Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
Merk ZEP
Fabrikant ID 0001ZEPCOM31
Lengte (mm) 80
Breedte (mm) 80
Hoogte (mm) 270
Detailed description NULL
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk