Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

Zwaluw kettingspray 400ml

Merk Zwaluw Productcode: 39782 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 7,30 Excl. btw € 6,03 Prijs per eenheid € 18,25/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Voor het smeren van o.a. alle soorten ketting en staaldraad, rol- en kogellagers
• Bestand tegen temperaturen van - 30°C tot + 150°C
• Zeer goede bescherming tegen corrosie
• Verdringt vocht en conserveert
• Druipt en versmeert niet
• Transparant
• Zeer goede hechting
• Zorgt ervoor dat de onderdelen stil en soepel lopen
• Werkt geluiddempend, waterafstotend
• Zuinig in verbruik

Technische specificaties
EAN 4001587020029
part.attr.names.7 H222-H229- Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251- Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261- Inademing van damp of spuitnevel vermijden. P280- Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Merk Zwaluw
Fabrikant ID 11760800
Gewicht (g) 354
Volume (L) 0.4
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk