Categorieën

    Klantendienst

Aftakdoos met giethars 11-17mm

Merk Attema Productcode: 85289 Verpakkingsgrootte: Stuk

Productomschrijving

• Gegarandeerd levenslang waterdichte verbinding
• Onder water toe te passen, IP65
• Maximaal 6 kabels
• Makkelijk ingieten zonder knoeien
• Snelheid: de afgegoten kabeldoos kan meteen na het sluiten worden ingegraven en kan direct onder spanning worden gezet
• Bevat kabeldoos, giethars, speciale kroonsteen voor flexibele aardedraad en 3x wartel M25 met klembereik 11-17mm.
• Ook geschikt voor M20 wartels. Inclusief duidelijke verwerkingsinstructie.

Technische specificaties
EAN 8712259275611
part.attr.names.7 H315- Veroorzaakt huidirritatie. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332- Schadelijk bij inademing. H334- Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335- Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H351- Verdacht van het veroorzaken van kanker. H373- Kan het gehoor beschadigen bij langdurige of herhaalde blootstelling bij het inademen en bij opname door de mond. P261- Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280- Beschermende handschoenen/oog-bescherming/gelaatsbescherming dragen. P284- Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen. P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P304+P340- NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+P313- NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P342+P311- Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Merk Attema
Fabrikant ID 01.476.49
Breedte (mm) 325
Hoogte (mm) 65
Veiligheidsinformatieblad Klik hier
Gewicht (g) 768
Materiaal Kunststof
Aantal binnenkabels 6
Kabelinvoeringen 6
Grootte van kabelinvoer 17
Artikeltype Kabeldoos
Beoordelingen
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 0.72ms
  • REVIEWS, PRODUCT

Misschien vindt u dit ook leuk