Categorieën

  Topmerken

 1. brand-img-milwaukee.png
 2. Makita Logo1
 3. Bosch Brand Block
 4. Stanley3
 5. Rectavit Logo
 6. Brand Img Henco
 7. Gardena Logo1
 8. Niko1
 9. Helia Logo1
 10. Trimetal
 11. Zinsser
 12. Klantendienst

Blanchon Hout Ontgrijzer 2,5L

Merk Blanchon Productcode: 52629 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 42,63 Excl. btw € 35,23
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Een gel van hoge kwaliteit, is uitermate geschikt voor de reiniging en ontvlekking van door het weer en schimmels aangetast buitenhoutwerk. Zijn snelle en diepgaande werking verwijdert grauwheid, vuil en vlekken, zonder te bleken
• Na afspoelen en drogen bedekbaar met alle houtafwerkingen

Technische specificaties
EAN 3239913102212
part.attr.names.7 Productidentificaties : EC 612-167-2 OXAALZUUR Gevarenaanduidingen : H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Algemene voorzorgsmaatregelen : P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Preventie : P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gehoorbescherming. Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Reactie : P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts. Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Opslag : P405 Achter slot bewaren.
Merk Blanchon
Fabrikant ID 03102212
Kleur zwart
Gewicht (g) 715
Garantie (jaar) 1
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk