Categorieën

    Topmerken

  1. brand-img-milwaukee.png
  2. Makita Logo1
  3. Bosch Brand Block
  4. Stanley3
  5. Rectavit Logo
  6. Brand Img Henco
  7. Gardena Logo1
  8. Niko1
  9. Helia Logo1
  10. Trimetal
  11. Zinsser
  12. Klantendienst

Hammerite radiatorlak 250ml wit

Merk Hammerite Productcode: 61450 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 8,95 Excl. btw € 7,40 Prijs per eenheid € 35,80/L
Variant
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Voor radiatoren en warmwaterbuizen
• Hittebestendig, vergeelt niet
• Sneldrogend

Technische specificaties
EAN 5011867025414
part.attr.names.7 H222-Zeer licht ontvlambare aerosol. H229-Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H315-Veroorzaakt huidirritatie. H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P102-Buiten het bereik van kinderen houden. P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P280-Beschermende kledij dragen. P210-Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. P262-Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P251-Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P410-Tegen zonlicht beschermen. P412-Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501-Inhoud/ verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.
Merk Hammerite
Fabrikant ID 5093659
Kleur Wit
Volume (L) 0.25
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk