Categorieën

    Klantendienst

Koelvloeistof 1L roze

Productcode: 19970 Verpakkingsgrootte: Stuk

Geselecteerd
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Gebruiksklare koelvloeistof op basis van zuivere monoethyleenglycol en anti-korrosie additieven ter bescherming van radiator (open en gesloten koelsystemen)
• Voorstbestendig tot -26

Technische specificaties
EAN 8711293463992
part.attr.names.7 H302- Schadelijk bij inslikken. H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P264- - Na het werken met dit product huid grondig wassen. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501- Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
Fabrikant ID 1890909
Veiligheidsinformatieblad Klik hier
Gewicht (g) 1072
Beoordelingen
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 1.12ms
  • REVIEWS, PRODUCT

Misschien vindt u dit ook leuk