Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

Koelvloeistof 5L roze

Productcode: 62027 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 13,90 Excl. btw € 11,49 Prijs per eenheid € 2,78/L
Variant
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Gebruiksklare koelvloeistof op basis van zuivere monoethyleenglycol en anti-korrosie additieven ter bescherming van radiator (open en gesloten koelsystemen)
• Voorstbestendig tot -26

Technische specificaties
EAN 8711293464005
part.attr.names.7 H302- Schadelijk bij inslikken. H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P264- - Na het werken met dit product huid grondig wassen. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501- Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
Fabrikant ID 1890910
Gewicht (g) 5183
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk