Categorieën

    Topmerken

  1. Klantendienst

Tec7 Roof 310ml

Merk Tec7 Productcode: 34878 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 6,75 Excl. btw € 5,58 Prijs per eenheid € 21,77/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

2+1 Gratis. Voeg 3 stuks toe aan je winkelwagen en de korting wordt automatisch verrekend

Productomschrijving

• Vezelversterkte, bitumineuze herstellingspasta
• Blijft zacht en flexibel (+20 jaar na aanbrengen)
• Ook op natte maar niet op bevroren ondergrond

Technische specificaties
EAN 5414195602164
part.attr.names.7 H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H373 Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
part.attr.names.7 P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P260 Damp/nevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
part.attr.names.7 P405 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademenP304 + P340 . Achter slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Merk Tec7
Fabrikant ID 602116000
Veiligheidsinformatieblad Klik hier
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk