Categorieën

  Topmerken

 1. brand-img-milwaukee.png
 2. Makita Logo1
 3. Bosch Brand Block
 4. Stanley3
 5. Rectavit Logo
 6. Brand Img Henco
 7. Gardena Logo1
 8. Niko1
 9. Helia Logo1
 10. Trimetal
 11. Zinsser
 12. Klantendienst

Tencobiels bielzenzwart 1L

Merk Tenco Productcode: 31342 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 11,95 Excl. btw € 9,88 Prijs per eenheid € 11,95/L
Variant
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Dekt goed
• Sneldrogend en waterafstotend

Technische specificaties
EAN 8712701340010
part.attr.names.7 H226-Ontvlambare vloeistof en damp. H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P210-Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501-Inhoud/ verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften. EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Merk Tenco
Fabrikant ID 6096936
Kleur bielzenzwart
Gewicht (g) 1045
Volume (L) 1
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk