Categorieën

    Topmerken

  1. Klantendienst

Wynns Diesel Extreme Cleaner 500ml 500ml

Merk Wynns Productcode: 48704 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 27,19 Excl. btw € 22,47 Prijs per eenheid € 54,38/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Complete en snelle reiniging van het brandstofsysteem met één enkele tankvulling
• Bescherming van hoge druk injectiesystemen (TDI, HDI, ...)
• Herstelt het motorrendement, verzekert regelmatig stationair draaien en verhindert startproblemen
• Voldoet aan de Euro 5/Euro 6 normen
• Compatibel met EN590
• Is onschadelijk voor alle nabehandelingssystemen voor uitlaatgassen

Technische specificaties
EAN 5411693122927
part.attr.names.7 H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P405- Achter slot bewaren. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P310- NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331- GEEN braken opwekken. P273- Voorkom lozing in het milieu.
Merk Wynns
Fabrikant ID 1831067
Veiligheidsinformatieblad Klik hier
Gewicht (g) 502
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk