Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Soudal
 12. Einhell Logo
 13. Klantendienst

Wynns Diesel +plus+ Treatment 325ml

Merk Wynns Productcode: 13393 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 16,55 Excl. btw € 13,68 Prijs per eenheid € 50,92/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Reinigt het volledige dieselbrandstofsysteem
• Verbetert de verbranding en koud starten
• Vermindert schadelijke uitlaatgassen
• Vermindert brandstofverbruik
• Verhindert corrosie en oxidatie
• Onschadelijk voor alle nabehandelingssystemen

Technische specificaties
EAN 5411693516634
part.attr.names.7 H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H372- Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P405- Achter slot bewaren. P260- Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P301+P310- NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331- GEEN braken opwekken. P273- Voorkom lozing in het milieu.EUH066- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Merk Wynns
Fabrikant ID 1831013
Gewicht (g) 249
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk