Categorieën

    Klantendienst

Wynns Injectie +plus+ Cleaner 325ml 325ml

Merk Wynns Productcode: 17524 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 15,03 Excl. btw € 12,42 Prijs per eenheid € 46,25/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Reinigt de verstuivers en houdt ze schoon
• Voorkomt neerslagvorming op de kleppen, in het inlaatspruitstuk en in de verbrandingskamer
• Voorkomt onregelmatig stationair draaien en stoten bij het optrekken
• Beschermt het gehele brandstofsysteem tegen roest en corrosie
• Verbetert de verbranding en het motorvermogen
• Houdt de CO en HC waarden zo laag mogelijk
• Kan gebruikt worden in gelode en loodvrije benzine
• Tast de katalysator niet aan

Technische specificaties
EAN 5411693559631
part.attr.names.7 H225- Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H373- Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P405- Achter slot bewaren. P210- Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. P260- Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P310- NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331- GEEN braken opwekken. P273- Voorkom lozing in het milieu.EUH066- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Merk Wynns
Fabrikant ID 1831016
Veiligheidsinformatieblad Klik hier
Gewicht (g) 266
Beoordelingen
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 1.01ms
  • REVIEWS, PRODUCT

Misschien vindt u dit ook leuk