Categorieën

  Topmerken

 1. De Walt
 2. Milwaukee
 3. Makita
 4. Bosch
 5. Stanley
 6. Rectavit
 7. Henco
 8. Gardena
 9. Niko
 10. Helia
 11. Trimetal
 12. Zinsser
 13. Klantendienst

Zwaluw FIX-O-Chem chemisch ankerpatroon 280ml

Merk Zwaluw Productcode: 98720 Verpakkingsgrootte: Stuk

€ 14,99 Excl. btw € 12,39 Prijs per eenheid € 53,54/L
Aantal
Controleer de voorraad in uw vestiging

Productomschrijving

• Snel tweecomponenten chemisch anker
• Styrolvrij
• Zeer hoge eindsterkte
• Inclusief mengtuit

Technische specificaties
EAN 8711595081115
part.attr.names.7 H241- Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming. H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H413- Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. P273- Voorkom lozing in het milieu. P363- Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501- De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Merk Zwaluw
Fabrikant ID 11301100
Gewicht (g) 462
Beoordelingen

Misschien vindt u dit ook leuk